Utomhusaktiviteter på Asarums idrottsplats

Plats: Asarums idrottsplats

På Asarums idrottsplats finns tennisbanor och en kombinerad plan med sarg för basket och bollspel som allmänheten är välkommen att nyttja. Varken tennisbanan eller bollplanen behöver bokas utan står öppna att användas vardagar som helger.

Tennisbanan på Asarums idrottsplats
Tennisbanan på Asarums idrottsplats är öppen för allmänheten vardagar som helger och behöver inte bokas. Foto Krisztina Andersson

Asarums idrottsplats har med åren utvecklats till ett nav för fotbollsspel i kommunen. Hela anläggningen har byggts ut med jämna mellanrum och har bland annat utökats med ytor för fotbollsspel.

I anslutning till idrottsplatsen finns ett elbelyst motionsspår på 1 250 meter som är öppen för både föreningar och allmänhet. Området är ett uppskattat och välbesökt fritidsområde som lockar friluftsidkare i alla åldrar.